• ENG
 • ENG
 • KOR
 • JPN
 • CNH
 • ENG
 • ENG
 • KOR
 • JPN
 • CNH
 • play_circle_outline pause_circle_outline
  Okinawa Love
  Musician
  해시시(Hasisi)
  Genre
  R&B
  Credit
  Producer:김세윤
  작사:김세윤
  작곡:김세윤
  편곡:김세윤
  MIDI:김세윤
  Guitar:김세윤
  Mixing:
  Mastering:

  MUSIC Description

  "태평양을 오고가던 우리 사랑의 위대한 결실
  눈물로 침전하던 나의 밤을 구원해준 당신을 위한 노래"

  워터멜론의 컴필레이션 앨범 참여곡
  #TAG
  #pop   #RnB   #dreampop  
  Comments
  X