• ENG
 • ENG
 • KOR
 • JPN
 • CNH
 • ENG
 • ENG
 • KOR
 • JPN
 • CNH
 • play_circle_outline pause_circle_outline
  be still (inspired by Mark 4:39)
  Musician
  키리 KEREE
  Genre
  HipHop
  Credit
  Producer: KEREE
  작사: KEREE
  작곡: KEREE
  편곡: KEREE
  Mixing: KEREE
  Mastering: KEREE

  MUSIC Description

  마가복음 4장 39절 말씀을 읽고 음악을 만들어 보았습니다.
  파도와 폭풍을 지나고 있는 분들에게 조금이나마 위로와 평안이 전해지기를 바랍니다. :)
  #TAG
  #keree   #키리   #lofi   #로파이   #chill   #칠  
  Comments
  X